Chính sách đại lý

Ngoc Phuong Co.,Ltd
Vietnam English
Chính sách đại lý

Chúng tôi cần tìm kiếm đại lý,sau đây là các chính sách ưu đãi cho nhà phân phối, đại lý.

Cam kết hỗ trợ công bằng và hợp lý trên tất cả các nhà phân phối và đại lý trên toàn quốc,cam kết bảo vệ tối đa cho các nhà phân phối, đại lý trước những biến động của thị trường và cạnh tranh.

Các nhà phân phối, đại lý tuân thủ các điều kiện, thủ tục và công việc liên quan đến các hoạt động giới thiệu sản phẩm.

Hoa hồng cực kì hấp dẫn với mức chiết khấu lên đến ..% trên tổng số lượng sản phẩm phân phối.

Phương châm hợp tác : Hợp tác trên tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra.Hỗ trợ kịp thời khi có vấn đề xảy ra, chia sẽ mọi thông tin về sản phẩm.

Zalo
Hotline